hUHTIKUUN RYHMÄTIEDOTE

Ryhmätiedote huhtikuu 2021

Vuoden 2021 VAK pidettiin verkkokokouksena 20-21.3.2021.
Kokoukseen osallistui 4 toimikunnan jäsentä, 5 palveluedustajaa ja 3 ACA:n jäsentä.
Kokouksessa valittiin uudet toimikunnan jäsenet.
Uutena toimikuntaan tulivat mukaan Markku Joensuusta ja Saara Helsingistä.
Kati Jyväskylästä sekä Daniel Helsingistä luopuivat toimikunnan palvelutehtävistä.
Virpi ja Sanna Oulusta sekä Päivi Suomussalmelta ovat luvanneet jatkaa.
Virpi jatkaa kirjallisuusvastaavana, Saara aloittaa kv-asioiden vastaavana ja Perhosen toimittajana, Markku aloittaa webmasterina ja tiedottajana, Päivi jatkaa sihteerinä, Sanna jatkaa rahastonhoitajana ja toimii puheenjohtajana alkuvuoden, jonka jälkeenpuheenjohtajuus siirtyy Markulle.
AAL Keskuspalveluyhdistys ry:n talouskatsaus käytiin läpi kaudesta 2020–2021 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Yhdistyksen talouden todettiin olevan hyvin hoidettu.Rahastonhoitaja kävi läpi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja selitti miten vuosi 2020 erosi
vuodesta 2019. Rahastonhoitaja esitti ja luki läpi toiminnantarkastajan lausunnon.

Kirjanpitoraportti esiteltiin:

 • Ryhmätukituotot ovat pienentyneet aiemmasta vuodesta.
 • Tapahtumatuotot ovat vähentyneet koska kesäleiri on siirtynyt ryhmien
  järjestettäväksi.
 • Tapahtumamenoja ollut vähemmän, koska emme voineet järjestää VAK-kokousta
  Liminganlahdella eikä toimikunta järjestä enää kesäleiriä.
 • Yhdistys lainasi rahaa Oulun 30-vuotisjuhlia varten, että saatiin turvattua järjestäjien
  anonymiteetin säilyminen. Rahat on maksettu takaisin.
 • Muut menot sisältävät: webbisivujen kulut, tilitoimiston palvelut, toiminnantarkastus,
  toimistokulut (musteen ostot tms), lahjoitus ACA Euroopan komitealle WSO:n kautta
  (500e).
  IPK-kirjatilaus etenee, vuoden 2021 Tilinpäätökseen tulevat sen osalta näkyviin:
 • Royalty-maksu IPK:n tilauksesta, joka on mennyt WSO:lle
 • varsinainen kirjapainon lasku.
 • Kirjavaraston mahdollinen järjestely
  Aloitteet 1, 4 ja 5 tulivat VAK-kokouksessa käsiteltäviksi.
  Aloite 1: Suorien linkkien laittaminen ACA Suomen nettisivuille.
  Päätös:Hyväksyttiin suorat linkit nettisivuille, mutta jokainen ryhmä on autonominen
  ja voi itse päättää asiasta.
  Puheenvuorokierros miten linkit toteutetaan:

Toimikunnalle annettiin valtuudet tukea online-kokouksia parhaaksi katsomallaan tavalla.
Aloite 4:Toimikunnan kuukausikokousten pöytäkirjat esille aal.fi –sivustolle
Päätös: Aloite ei mennyt läpi.

Aloite 5: AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n taloustiedoista ja rahaliikenteestä tiedottaminen

 1. Laitetaanko tilinpäätös nettisivulle? Ei kannatettu
 2. Tiedotetaanko ajankohtaista tietoa säännöllisesti budjetista? Kannatettiin
  Palveluedustajat tiedustelivat onko vuoden 2020 tilinpäätöstä mahdollista saada kirjallisena
  esiteltäväksi ryhmille.
  Päätettiin lähettää tilinpäätös kokoukseen osallistuneille.
  Päätettiin myöhemmin seuraavissa kokouksissa käsitellä asiaa kenelle ja millä tavoin
  asiaa voisi jakaa.
  Kokouksessa oli käytössä Zoom, jota pidettiinkin toimivana tähän tarkoitukseen.
  Puheenvuorot sujuivat hyvin pyydetyillä puheenvuoroilla ja kaikki pitivät kamerat päällä
  puhuessaan, joten pääsimme hieman tutustumaankin toisiimme. Sovimme, että seuraavina
  vuosina tarjoamme mahdollisuuden osallistua etänä kokoukseen niille, jotka eivät pääse
  paikalle.
  AAL Keskuspalveluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2021 Zoomissa
  Jäsenten eroilmoitukset: Katille Jyväskylästä myönnettiin ero yhdistyksen hallituksesta.

  AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n hallituksen jäsenet kaudella 2021-2022:
  Puheenjohtaja Markku, rahastonhoitaja Sanna, sihteeri Päivi sekä
  varapuheenjohtaja Virpi.
  Valtuutettiin rahastonhoitaja maksamaan tilitoimiston lasku kirjanpidosta.
  Valtuutettiin rahastonhoitaja maksamaan webbisivujen laskut.
  Valtuutettiin rahastonhoitaja maksamaan Isojen punaisten kirjojen tilausta varten ACA
  WSO:lle lisenssimaksu ja kirjojen painatuksesta lasku Pajolle.(kirjapaino)
  Käytiin läpi läpi kuluneen kauden toimintakertomus ja talousasiat.

Kirjallisuustilanne:
Lisätietoja sivulla: Tilaa kirjallisuutta | ACA Suomi
Suomenkielisen Ison Punaisen Kirjan tilaus etenee.
Isoja punaisia kirjoja on tilattu lisää 1000kpl, ja ne ovat jo painettu.
Tällä hetkellä kirjat ovat sitomossa, mutta asiassa on viivästystä johtuen koronatilanteesta Virossa. Toivon mukaan saamme kirjoja huhtikuun aikana.

Kirjavarastolla on runsaasti Keltaista ACA työkirjaa, Tulokaskansioita, Englanninkielistä Isoa Punaista Kirjaa (BRB), englanninkielistä Strengthening My Recovery-meditaatiokirjaa sekä englanninkielistä The Laundry Lists wookbookia. Uutta tulevaa kirjallisuutta WSO:lla: https://acawso.org/literature-in-production/

Tulossa olevia kansainvälisiä kokoontumisia: ABC/AWS 2021 Online
Annual Business Conference – Saturday, April 24th and Sunday, April 25th ACA World Convention – Saturday, May 1st and Sunday, May 2nd
Jokainen jäsen on tervetullut osallistumaan. Rekisteröityminen WSO: n sivujen kautta https://www.acaworldconvention.org/

Terveisin Suomen ACA toimikunta,
Sanna, Virpi, Päivi, Markku ja Saara

Ryhmätiedote maaliskuu 2021

Ryhmätiedote maaliskuu 2021

Maaliskuun ryhmätiedote on tässä nettisivulla kokeilumielessä.

VAK-kokouksessa mietitään onko hyvä myös jatkossa julkaista tiedote myös tällä sivustolla.

Kaikilla ryhmillä ei ole nettisivuilla yhteystietoja. On tullut kyselyitä asiasta. Ryhmät voisivat tarkistaa että yhteystiedot ovat kunnossa, ja että kokoontumisajat ja -paikat pitävät paikkansa, ettei vaikkapa tulokas tule paikalle turhaan.

Vuonna 2020 jouduimme maaliskuussa siirtämään vuosittaisen asiakokouksemme (VAK) viime tingassa nettiin Koronatilanteen takia. Kokouksen osallistujamäärä jäi pieneksi. Toimikunta on toiminut koko vuoden 2020 poikkeusolosuhteissa, pienillä resursseilla. Äänikirjaprojekti on päätetty siirtää toimikunnan kokouksessa seuraavaan VAK kokoukseen käsiteltäväksi, koska toimikunnan resurssit eivät ole riittäneet projektin hoitamiseen. Myös kansainväliset asiat ovat toimikunnan resurssipulan takia jääneet vähäiselle huomiolle. 

Toimikunta kaipaa lisävoimia. Avoimeksi seuraavassa VAKissa tulee ainakin kansainvälisten asioiden vastaavan ja Perhosen toimittajan palvelutehtävä. 

Seuraava VAK on suunniteltu pidettäväksi etäkokouksena 20–21.3.2021. 

Toivomme, että jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan palveluedustajan, joka edustaa ryhmää kokouksessa, ja että etsitte ryhmäomatunnon ääntä kokouksessa käsiteltäviin asioihin etukäteen ryhmienne asiakokouksissa.

Vuosittaiseen asiakokoukseen voivat osallistua kaikki ACA:n jäsenet, mutta äänioikeus (päätöksenteko-oikeus) on vain ryhmien palveluedustajilla ja toimikunnan jäsenillä. 

Kaikkien osallistujien tulee ilmoittautua 13.3.2021 mennessä osoitteeseen aal(at)aal.fi , jonka jälkeen kaikille ilmoittautuneille lähetetään linkki kokoukseen.

Aloitteisiin tuli yhteensä yhdeksältä ryhmältä vastaukset. Ne jakautuivat seuraavalla tavalla.

Ryhmien vastaukset aloitteisiin:

Aloite 1 Online-kokousten järjestämisen tukeminen: 

 7 kyllä, 1 ei, 1 eos

Aloite 2 Toimikunta muodostaa ja ilmaisee kantansa velvollisuuteensa perustella ratkaisunsa ACAn jäsenille/ryhmille: 

 4 kyllä, 4 ei, 1 eos

Aloite 3 Toimikunnan säännölliset kokoukset kaikille avoimiksi: 

 4 kyllä, 4 ei, 1 eos

Aloite 4 Toimikunnan kuukausikokousten pöytäkirjat esille aal.fi-sivustolle:

 6 kyllä, 2 ei, 1 eos

Aloite 5 AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n taloustiedoista ja rahaliikenteestä tiedottaminen:

 6 kyllä, 2 ei, 1 eos

Aloitteet 1, 4 ja 5 tulevat VAK-kokouksessa käsiteltäviksi.

Lisäksi käydään läpi kuluneen kauden toimintakertomus ja talousasiat sekä valitaan uudet toimikunnan jäsenet. 

Toimikunta on laittanut nettisivulle www.aal.fi ryhmien turvallisuusohjeet häiriökäyttäytymisestä. Samat ohjeet löytyvät WSO:n sivuilta. 

Kirjallisuustilanne:

Lisätietoja sivulla: Tilaa kirjallisuutta | ACA Suomi  

Suomenkielisen Ison Punaisen Kirjan tilaus etenee. Nyt kirjatilaus on saatu eteenpäin ja toiveissa on, että Isoa Punaista kirjaa saataisiin taas myyntiin alkuvuoden aikana. Asiassa on ollut viivytyksiä, mutta nyt ihan lähiaikoina olemme saaneet hyvän tarjouksen, jossa tilaamme kirjat yhdessä Tanskan ACA:n kanssa. Päivitämme tilannetta ACA Suomen sivuille sitä mukaan kuin tietoa kirjatilauksen etenemisestä saadaan. 

Kirjavarastolla on runsaasti Keltaista ACA työkirjaa, Tulokaskansioita, Englanninkielistä Isoa Punaista Kirjaa (BRB), englanninkielistä Strengthening My Recovery-meditaatiokirjaa sekä englanninkielistä The Laundry Lists wookbookia.

Uutta tulevaa kirjallisuutta WSO:lla: https://acawso.org/literature-in-production/

Toimikunta ehdottaa, että ryhmät voisivat harkita keltaisen työkirjan lahjoittamista kirjastoille. 

AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n rahatilanne on vakaa. Toimikunta on valmistellut uuden kirjaerän tilausta ja kirjoja on tilattu 1000 kpl. Lisäksi rahaa on budjetoitu esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitoon, verkkosivujen ylläpitämiseen sekä maaliskuisen VAK:in verkkokokouksen järjestelyihin. Viime vuoden tilimateriaalit ovat tilitoimistolla käsiteltävänä ja kirjanpito valmistuu pian. Ennen vuosikokousta tehdään vielä virallinen toiminnantarkastus. 

Tulossa olevia kansainvälisiä kokoontumisia: ABC/AWS 2021 Online Annual Business Conference – Saturday, April 24th and Sunday, April 25th

ACA World Convention – Saturday, May 1st and Sunday, May 2nd

Terveisin Suomen ACA toimikunta

Sanna, Virpi, Kati, Daniel ja Päivi

Isot Punaiset kirjat loppuneet tilapäisesti kirjavarastolta

Keväällä tilatun kirjatilauksen käsittely ja painatus on viivästynyt koska ACA WSO:lla ei ole ollut graafista suunnittelijaa kuukausiin ja kirjaa ei ole saatu painoon. Nyt uusi graafinen suunnittelija (Markus Ruotsista) on aloittanut työn ja meidän kirjat ovat nyt etusijalla käsittelyssä. Toivon mukaan saamme kirjoja pian taas tilattavaksi.

Tiedote mahdollisesta korona-altistumisesta ACA-ryhmän tiloissa su 15.11.2020 klo 15.30-17.30

Helsingin Bulevardi 16 ACA-ryhmän tiloissa osallistuneella on myöhemmin todettu koronatartunta. Sunnuntaina ryhmään osallistuneita henkilöitä ohjeistetaan karanteeniin. He ovat mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle ja heitä kehoitetaan tarkkailemaan vointiaan tarkasti 14 päivän ajan 29.11.2020 asti. Testiin tulee hakeutua välittömästi mikäli lieviäkin oireita ilmenee ja jäädä kotiin odottamaan testitulosta. Läheisiä kontakteja erityisesti iäkkäisiin ja riskiryhmiin kuuluviin suositellaan vältettäväksi, kunnes negatiivinen testitulos on saatu ja oireet ovat ohi.

ACA:n ovikyltit

Hei, kaikille Suomen ryhmille on tilattu viime vuonna ACA:n ovikylttejä 2kpl. Jos jokin ryhmä ei ole kylttejä vielä saanut, niin laittakaa sähköpostia osoitteeseen: tilaus(at)aal.fi

Ryhmät joilta puuttuu kyltit, niin saavat ne postin kautta.

Korona-ajan verkkokokoukset

Koronaviruksen takia kokoushuoneemme ovat suljettuja, mutta on tärkeää, että tapaamme jatkossakin. Vaihtoehto fyysisille kokouksille on “nettikokoukset” (puhelin, skype, zoom, discord yms.) (katso ACA Suomen verkkosivut www.aal.fi). 

Toimikunta perustaa nettisivuille uuden sivun korona-ajaksi. Kyseiselle sivulle kerätään ryhmät, joissa on suorat linkit nettikokouksiin. Ryhmäluetteloon talletetaan ainoastaan kokouksia, joilla on kokoontumisaika ja ryhmän yhteystiedot. Webmaster (webmaster(at)aal.fi) koostaa sivulle listan vastaanottamistaan ryhmien tiedoista. Jos joku ryhmä haluaa muuttaa tietojaan kyseisellä sivulla, webmasterille voi laittaa sähköpostia asiasta. 

ACA:ssa meille on annettu mahdollisuus käyttää askelia, käyttää kokouksia, käyttää puhelinta. Voimme jakaa kokemuksemme, voimamme ja toivomme toisten kanssa. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua nettikokouksiin jo aikaisemminkin, mutta Koronaviruksen takia nettikokoukset ovat tällä hetkellä monelle ainut tapa osallistumiseen. Uusia netissä kokoontuvia ryhmiä on syntynyt mahdollistamaan kokousten jatkuminen. 

Osa ryhmistä haluaisi liittää kokouksen linkin suoraan ACA:n verkkosivulle (www.aal.fi). Osa ryhmistä puolestaan kokee itselleen paremmaksi toimintatavaksi sen, että kokoukseen osallistuva ilmoittautuu ja pyytää linkin haluamaansa kokoukseen etukäteen (eli ryhmä liittää hänet kokoukseen). Kolmas vaihtoehto on pitää ryhmän kokous suljettuina ja jakaa linkki vain oman ryhmän jäsenille. Kokousten tulisi joka tapauksessa olla mahdollisimman turvallisia, mutta toisaalta osallistumisen kynnys halutaan pitää matalalla. Ryhmät ovat autonomisia ja voivat valita itse toimintatapansa. Kokoukseen osallistuvan ja ryhmän olisi kuitenkin hyvä tiedostaa eri toimintatapojen hyvät puolet sekä mahdolliset haasteet.

Voimme pitää ACA-kokouksia verkossa. Suorat linkit kokouksiin on tarkoitettu käytettäväksi, kunnes koronaviruksen uhka on poistunut.

Aikuiset lapset Suomi