Mitä ACA on

Mikä on ACA eli ACoA?

Adult Children of Alcoholics (lyhennettynä ACA) on Suomessa vakiinnuttanut nimekseen Alkoholistien Aikuiset Lapset. Kirjallisuudessamme käytetään pääosin lyhennettä ACA, koska se on toveriseuran syntymaassa muotoutunut alkuperäinen lyhenne ja on yhdenmukainen Suomessa toimivien 12 askeleen ryhmien lyhennekäytännön kanssa (Copyright ACA WSO). ACA on kahdentoista askeleen ja kahdentoista perinteen ohjelma miehille ja naisille, jotka kasvoivat alkoholistiperheessä tai muutoin toimintahäiriöisessä kodissa. Emme ole liitossa minkään muun kahdentoista askeleen ohjelman kanssa. Tämä on itsenäinen ohjelma, joka perustuu uskoon, että perheen toimintahairiö on sairaus, joka vaikutti meihin lapsina ja jatkaa vaikutustaan meihin aikuisina. Jäsenistössämme on myös aikuisia kodeista, joissa ei väärinkäytetty alkoholia tai lääkkeitä, mutta niissa oli kaltoinkohtelua, laiminlyöntiä tai muuta epätervettä käyttäytymistä.


Tapaamme säännöllisesti ACA-kokouksissa jakaen kokemuksemme ja toipumisemme molemminpuolisen kunnioituksen ilmapiirissä. Kokouksemme tarjoavat turvallisen ympäristön aikuisille lapsille heidän yhteisten kokemustensa jakamiseen. Meille selviää, kuinka alkoholismi tai perheen muu toimintahäiriö vaikutti meihin menneisyydessä ja kuinka se vaikuttaa meihin nykyään. Toimimme osallistumalla kokouksiin ja tekemällä työtä ohjelman parissa kummin tai hengellisen ohjaajan kanssa. Emme harjoita terapiaa kokouksissamme, mutta monet jäsenistämme käyttävät asiantuntevaa ammattiauttajaa hyvin tuloksin.

Toteuttamalla kahtatoista askelta, keskittymällä ACA-ratkaisuun ja hyväksymällä rakastavan Korkeamman Voiman sellaisena, kuin hänet käsitämme, Iöydämme vapauden. Elämämme paranee kautta linjan.

Lainattu kirjasta: Alkoholistien Aikuiset Lapset
Copyright (c) 2008 ACOA World Services, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.