ACA Iso kirja

ACA Iso kirja
Kirjan nimi on ”Alkoholistien aikuiset lapset. Alkoholistiset/Toimintahäiriöiset perheet”.

(Adult Children: Alcoholic/Dysfunctional Families). Tämä 642-sivuinen kirja sisältää kokouskäytäntöihin liittyvät asiat, askeleet, perinteet ja palvelukäsikirjan. Kirja on hyväksytty yksimielisesti vuoden 2006 maailman ACA ryhmien vuosikokouksessa ACA:n perusteokseksi. Kirjan painattaja on ACA:n maailmanpalvelu ACA WSO:n eli World Service Organization, joka on siis maailman ACA-toimikunta. Sen toimisto on USA:ssa.

Tämä kirja on ACA:n ensimmäinen ”virallinen” eli vuosikokouksen hyväksymä kirja. Syksyllä 2006 julkaistu perusteos sisältää ACA-sanoman, joka on noussut toveriseuran omista kokemuksista. Kirjan perustana on 120 vapaaehtoista jakamiskokemusta kansainvälisiltä ACA:n jäseniltä (mm. yksi suomalainen tarina), joita on kirjattu ACA-kokouksissa ja muissa tapahtumissa 10 vuoden ajalla. 12 askeleen lisäksi kirja sisältää tietoa sisäisestä lapsesta, rakastavasta vanhemmuudesta itsellemme, retkahduksesta ACA:ssa, kummityöskentelystä, henkisyydestä ja hengellisyydestä. Kirjan ääni kumpuaa 30 vuoden mittaisesta kokemuksesta, voimasta ja toivosta ACA-toveriseurassa.

Kirja sisältää lisäksi myös tekstiä perinteistä, ongelmalistasta eli pyykkilistasta ja kummitoiminnasta. Kirjassa on omat lukunsa aiheista ACA-teinit, ACA ja terapia. Kirjassa on myös huomattava luku ACA-ryhmien perustamisesta ja niiden ylläpitämisestä, sekä useammista ryhmistä muodostuvien alueellisten tai kansallisten piirien perustamisesta. Myös ”pohjan” löytymisestä ja retkahduksesta ACA:ssa on kattavaa kertomusta.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on siis erittäin kattava ja laaja lukupaketti ACA:n jäsenille ja muillekin ACA:sta kiinnostuneille. ACA:laisten lisäksi kirjan joihinkin lukuihin on osallistunut arvostettuja lääketieteen ammattilaisia, joten kirja sisältää myös arvokasta tietoa terapeuteille ja terveydenhuollon parissa työskenteleville. Ensisijaisesti kirjan ovat kirjoittaneet ACA:n jäsenet toisille ACA:n jäsenille siitä yli 30 vuoden kokemuksesta, joka maailmanlaajuiselle toveriseurallemme on kertynyt.

Myös ryhmän toiminnalle tästä kirjasta saattaa olla paljon hyötyä, joten ei liene huono idea ostaa ryhmälle omaa kirjaa, josta etsiä apua ja ideoita ryhmän toimintaan ja erilaisiin ongelmatilanteisiin.