12 askelta

 1. Myönsimme, että olimme voimattomia alkoholismin tai perheen muun toimintahäiriön vaikutusten edessä, että elämämme oli muuttunut hallitsemattomaksi.
 2. Päädyimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi Voima voisi palauttaa mielenterveytemme.
 3. Teimme päätöksen luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan, niin kuin Jumalan käsitämme.
 4. Teimme itsestämme perusteellisen ja pelottoman moraalisen inventaarion.
 5. Myönsimme Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle vääryyksiemme täsmällisen luonteen.
 6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteen puutteet.
 7. Nöyrästi pyysimme Jumalaa poistamaan vajavuutemme.
 8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja tulimme halukkaiksi hyvittämään heitä kaikkia.
 9. Hyvitimme suoraan näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellei sen tekeminen olisi vahingoittanut heitä tai muita.
 10. Jatkoimme henkilökohtaisen inventaarion tekemistä ja kun olimme väärässä, myönsimme sen viipymättä.
 11. Yritimme rukouksen ja meditaation avulla parantaa tietoista yhteyttämme Jumalaan, niin kuin Jumalan käsitämme, rukoillen ainoastaan tietoa Jumalan tahdosta meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.
 12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman toisille, jotka vielä kärsivät, sekä harjoittaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

 

Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization

Vastaa

Aikuiset lapset Suomi