Kysymyksiä ja vastauksia ACA:sta

Mikä on ACA?

ACA- Alkoholistien aikuiset lapset on miesten ja naisten anonyymi toveriseura, jonka jäsenet haluavat tervehtyä ja tiedostaa itselleen tuhoisat käyttäytymismallinsa jakamalla keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa. Vaikka alkoholistien aikuiset lapset olivat ryhmätoiminnan aloittajia, ryhmät ovat myös muilla tavoin häiriintyneiden perheiden lapsille avoimia. ACA:ssa emme halua syyttää ketään vaan ymmärtää alkoholismin luonteen perheen sairautena jotta voisimme vapautua kasvamaan ja ottamaan vastuun omasta elämästämme.

 

Kenelle ACA on tarkoitettu?
Ainoa jäsenyysvaatimus on halu toipua alkoholistisessa tai muulla tavoin häiriintyneessä perheessä kasvamisen vaikutuksista. Nämä luonteenpiirteet näyttävät olevan meille yhteisiä, koska olemme kasvaneet alkoholistisessa tai muulla tavoin häiriintyneessä perheessä:

1) Meistä tuli eristäytyneitä sekä ihmisiä ja auktoriteettihahmoja pelkääviä.

2) Meistä tuli hyväksynnänhakijoita ja kadotimme siinä ohessa identiteettimme.

3) Pelkäämme vihaisia ihmisiä ja kaikkea henkilökohtaista arvostelua.

4) Meistä tulee alkoholisteja ja/tai menemme alkoholistien kanssa naimisiin tai löydämme jonkun muun pakonomaisesti käyttäytyvänpersoonallisuuden, kuten työnarkomaanin, täyttääksemme sairaat hylkäystarpeemme.

5) Elämme elämäämme uhrin näkökulmasta, ja tuo heikkous vetää meitä puoleensa rakkaus- ja ystävyyssuhteissamme.

6) Meillä on ylikehittynyt vastuuntunto, ja meidän on helpompi huolehtia muista kuin itsestämme; näin meidän ei tarvitse katsoa liian läheltä omia virheitämme, jne.

7) Saamme syyllisyydentunteita, kun nousemme puolustamaan itseämme sen sijaan, että antaisimme periksi muille.

8) Tulimme riippuvaisiksi kiihtymyksestä.

9) Sekoitamme rakkauden ja säälin, ja meillä on taipumus ”rakastaa” ihmisiä, joita voimme ”sääliä” ja ”pelastaa”.

10) Olemme tukahduttaneet traumaattisen lapsuutemme tunteet ja olemme menettäneet kykymme tuntea tai ilmaista tunteitamme, koska se sattuu niin paljon (kieltäminen).

11) Tuomitsemme itsemme ankarasti, ja meillä on hyvin alhainen omanarvontunne.

12) Olemme riippuvaisia persoonallisuuksia, jotka kammoavat hylkäämistä, ja teemme mitä tahansa jatkaaksemme suhdetta, ettei meidän tarvitsisi kokea tuskallisia hylkäämisen tunteita, joita saimme eläessämme sairaiden ihmisten kanssa, jotka eivät koskaan olleet emotionaalisesti läsnä meitä varten.

13) Alkoholismi on perhesairaus; meistä tuli para-alkoholisteja ja omaksuimme tuohon sairauteen kuuluvia piirteitä, vaikkemme edes juoneet.

14) Para-alkoholistit ovat ennemminkin reagoijia kuin toimijoita.

 

Suhteemme ulkopuolisiin tahoihin?
ACA on omavarainen ja toimii jäsentensä vapaaehtoisten avustusten varassa. Emme ole sitoutuneet mihinkään kirkkokuntaan, uskonlahkoon, poliittiseen ryhmittymään, järjestöön tai yhteiskunnalliseen laitokseen. ACA on omaksunut menettelytavakseen ”yhteistyössä, mutta ei yhteen liittyneenä”. Tämä tarkoittaa, että ACA-yhteisöllä ei ole mielipiteitä ACA:n ulkopuolisista asioista, emmekä asetu yhteisönä puolustamaan emmekä vastustamaan mitään asiaa. Päätarkoituksenamme on toipua itsetuntemuksen avulla ja auttaa muita aikuisia lapsia irrottautumaan menneisyyden tuskasta ja saamaan toivoa huomispäivää varten – elämällä tätä päivää.

 

Miksi tulimme ACA:han?
Elämämme ei toiminut, siitä oli tullut hallitsematonta. Olimme koittaneet kaikkea minkä kuvittelimme tekevän meistä onnellisia, terveitä ja menestyneitä. Mikään ei toiminut. Koettaessamme tavoitella päämääriämme monet meistä kuluttivat voimansa. Menetimme luovuutemme, joustavuutemme ja huumorintajumme. Mitä tahansa teimmekin tulokset eivät enää antaneet meille jännitystä, iloa, voimantuntoa tai virkistystä, jota aiemmin olimme saaneet. Olimme umpikujassa. Saman elämäntyylin jatkaminen ei ollut enää vaihtoehto. Emme kuitenkaan voineet täysin hylätä ajatusta, että jos vain tietäisimme vielä jotain siitä miten maailma toimii… joten yritimme vielä kerran. Vain vähän voitettavana eikä mitään hävittävänä me tulimme ensimmäiseen kokoukseemme.

 

Miksi jatkoimme kokouksissa käyntiä?
Kokouksista löysimme ihmisiä, jotka kuuntelivat meitä. He eivät tuominneet meitä. He eivät yrittäneet korjata meitä. He eivät keskeyttäneet meitä kun puhuimme. He pelkästään kertoivat meille, että jos jatkaisimme kokouksissa käymistä säännöllisesti ja perehtyisimme 12 askeleen toipumisohjelmaan, alkaisimme voida paremmin. He olivat oikeassa.

 

Mitä teemme ACA-kokouksissa?
– Jaamme sen mitä elämässämme tapahtui ja miten käsittelemme näitä asioita toipumisohjelmamme avulla (jaamme kokemuksemme, voimamme ja toivomme)
– Kunnioitamme toisiamme ja voimme olla turvallisesti oma itsemme kaikkine tunteinemme.
– Rakennamme henkilökohtaisen tukiverkoston
– Harjoittelemme omien rajojemme kokemista mm. palvelutehtävissä

 

Mitä emme tee ACA-kokouksissa?
– Emme harjoita päällepuhumista
– Emme kritisoi
– Emme kommentoi toisten sanomisia
– Emme tarjoa neuvoja
– Emme häiritse toisten puheenvuoroja sanoilla, kuiskauksilla, eleillä, äänillä tai liikkeillä
– Emme loukkaa toisten anonymiteettiä
– Emme toista sitä mitä kokouksissa kerrotaan (missään yhteyksissä)

 

Kuinka työskentelemme toipumisemme parissa?
– Käymme kokouksissa ja soitamme ACA-tovereillemme keskustellaksemme toipumiseen liittyvistä asioista
– Määrittelemme ja vahvistamme rajojamme
– Pyrimme käyttämään 12 askeleen periaatteita kaikissa toimissamme.
– Tunnistamme ja arvioimme mielessämme olevia vanhoja toimintamalleja. Tunnistamme ne toimintamallit, jotka ovat terveellisiä ja käyttökelpoisia elämässämme ja hylkäämme ne jotka eivät ole
– Löydämme sisäisen lapsen voiman ja merkityksen toipumisellemme
– Osallistumme kokouksiin, jotka keskittyvät niihin asioihin, joita meidän täytyy työstää
– Osallistumme ACA:n palvelutehtäviin
– Työskentelemme tukihenkilön kanssa

 

Kuinka löydät ACA:n?
ACA-ryhmiä kokoontuu yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla Suomessa. Ajantasainen ryhmäluettelo ja yhteystietoja löytyvät täältä: https://www.aal.fi/ryhmat/ajat/