Avainsana-arkisto: 2024

Äänestys uusista lisäaskelista

Huom! Aiempi kyselylomake ei ole enää käytössä, uutta valmistellaan parhaillaan.

Maailmanpalvelulta on tullut kysely, joka koskee ACA:n askelten rinnalle luotavia lisäaskelia. Nämä uudet askeleet EIVÄT syrjäytä ACA:n 12 askelta. Uusien askelten tarkoitus on tarjota selkeä ja lempeä ohjaus toipumiseen perheen tai huoltajan toimintahäiriön ja/tai trauman vaikutuksista.

Kyselyssä on esitelty kahdeksan eri vaihtoehtoista sarjaa lisäaskeliksi ja sinua pyydetään valitsemaan niistä kolme suosikkiasi. Vastaa ja vaikuta. Mielipiteesi on tärkeä.

Kyselyyn pääset tästä
UUSI KYSELY TULOSSA

Kyselyn ehdotetut lisäaskeleet englanniksi tässä linkissä: https://adultchildren.org/wp-content/uploads/2024/03/FINAL-8-Step-Sets-for-Fellowship.pdf

Ehdotetut lisäaskeleet toveriseuran arviota varten suomennettuna helpottamaan kyselyä:

VAIHTOEHTO 1

1. Tunnistan, että osa sisäistä lastani on huutanut apua ja elämästäni on tullut hallitsematonta.

2. Ymmärrän, että sisäisen lapseni parantuminen on edellytys toipumiselleni.

3. Pyydän sisäistä lastani luottamaan sisäiseen rakastavaan vanhempaani ja korkeampaan voimaani.

4. Vakuutan sisäiselle lapselleni, että on turvallista uskoutua minulle ja pyydän häntä kertomaan minulle koko tarinansa.

5. Kuuntelen sisäisen lapseni tarinaa ja jaamme sen valitsemamme rakastavan henkilön kanssa.

6. Selitän lempeästi sisäiselle lapselleni, että pyykkilistan piirteet eivät ole hänen vikansa, ja ne auttoivat häntä selviytymään.

7. Pyydän, että sisäinen lapseni antaa sisäisen rakastavan vanhempani auttaa häntä siirtymään haavoittavasta käyttäytymisestä parantavaan käyttäytymiseen.

8. Tunnistan tavat, joilla sisäistä lastani on haavoitettu, ja tulen halukkaaksi uudelleen vanhemmointiin.

9. Pyydän anteeksi sisäiseltä lapseltani menneisyyden haavoja luvaten rakastaa ja hoivata häntä.

10. Jatkan sisäisen lapseni kuuntelemista, rauhoitan hänen pelkojaan ja jaan hänen ilonsa sisäisen rakastavan vanhempani avulla.

11. Käytän rukousta, mietiskelyä tai muita parantavia keinoja syventääkseni yhteyttä sisäiseen lapseeni, sisäiseen rakastavaan vanhempaani ja korkeampaan voimaani.

12. Olen kokenut hengellisen heräämisen työstettyäni nämä askeleet sisäisen lapseni kanssa, ja jatkan hänen rakastamistaan ehdoitta.

VAIHTOEHTO 2

1. Myönsimme, että olemme kokeneet trauman kasvaessamme toimintahäiriöisten huoltajien kanssa, mikä teki elämästämme hallitsematonta.

2. Oivalsimme, että meidän oli käännyttävä muiden puoleen saadaksemme apua.

3. Käännyimme yhteisömme ja hengellisten voimavarojemme puoleen vahvistaaksemme minuuttamme arvokkaina ihmisinä, jotka kykenevät luovuuteen, hoivaan ja vastuuseen.

4. Olemme tarkastelleet syvällisesti toimintahäiriöistä elinympäristöämme ja lapsuuttamme. Tunnistamme tavat, joilla olemme oppineet toimintahäiriöisiä käyttäytymismalleja, erityisesti tapoja, joilla olemme väheksyneet tai paenneet omia tunteitamme sekä tarvettamme kuulua yhteisöön ja saada vahvistusta.

5. Ymmärrämme, että kovat odotuksemme itseämme kohtaan ovat saaneet meidät välttelemään vastuuta ja/tai sitoutumaan liikaa muiden tarpeisiin. Pyydämme yhteisöämme auttamaan meitä huomaamaan kuinka ja milloin näin tapahtuu.

6. Elämä voi olla ihmeellistä tai tavallista, nautinnollista tai traumaattista, sen kanssa voi tanssia tai taistella, ja siitä voi selviytyä. Yhteisössämme pyrimme elämään nykyhetkessä ja sen ihmeessä ja toivossa ja olemme valmiita muutokseen.

7. Mitä enemmän arvostamme itseämme, sitä enemmän voimme luottaa muihin ja hyväksyä, miten se auttaa meitä muuttumaan. Olemme arvostelukykyisiä ja välittäviä.

8. Myönnämme lahjakkuutemme ja vahvuutemme ja tunnistamme heikkoutemme. Olemme erityisen tietoisia heistä jotka ovat meistä riippuvaisia ja vaikutuksestamme heihin.

9. Sitoudumme muuttamaan käyttäytymistämme niin, että se on linjassa periaatteidemme kanssa. Korjaamme toimintahäiriöitä aiheuttavaa käyttäytymistämme lapsiemme, perheemme, ystäviemme ja työtovereidemme suhteen. Teemme selväksi heille (erityisesti lapsillemme), että se, mitä traumamme aiheutti menneisyydessä, ei ollut heidän vikansa.

10. Opetellessamme luottamaan tunteisiimme ja havaintoihimme, jatkamme niiden huolellista tarkastelua itsessämme ja yhteisössämme. Pyydämme yhteisöämme auttamaan meitä tunnistamaan toimintahäiriöisiä käyttäytymismalleja, joista emme ehkä vielä ole tietoisia. Juhlimme edistymistämme kohti eheyttä omakohtaisesti ja yhteisössä.

11. Hyödyntämällä uskomme voimavaroja, vahvistamme osaamistamme ja luottamustamme. Pyrimme toteuttamaan vakaumustamme yhteisömme ja jotain suurempaa tai muuta kuin itseämme kohtaan tuntemamme rakkauden avulla.

12. Saatuamme oivalluksia näiden askelten tuloksena, pystymme paremmin käyttämään näitä periaatteita. Ammennamme rakkautta ja viisautta, joka on luontaista meissä ja ympärillämme. Tiedämme, että olemme äärettömän arvokkaita ihmisolentoja, jotka voivat auttaa muita parantumaan samalla tavalla kuin olemme itse parantuneet halukkuutemme ja yhteisön avulla.

VAIHTOEHTO 3

1. Myönsimme olevamme voimattomia alkoholismin tai muun perheen toimintahäiriön vaikutusten suhteen, että elämämme oli tullut hallitsemattomaksi.

2. Päädyimme uskomaan, että meitä itseämme suurempi voima voisi palauttaa meidän todellisen itsemme.

3. Teimme päätöksen luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan rakastavalle johdatukselle, siten kuin Jumalan ymmärrämme, samalla kun opettelimme rakastamaan itseämme myötätunnolla.

4. Teimme perusteellisen inventaarion vanhempiemme ja itsemme käyttämistä elinikäisistä puolustusmekanismeista ja selviytymispiirteistä, jotta voisimme paremmin ymmärtää traumaperäisen tilamme ylisukupolvisen luonteen.

5. Myönsimme Jumalalle, itsellemme ja toiselle asiaan perehtyneelle henkilölle lapsuutemme kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin tarkan luonteen, myös siihen liittyvän traumaperäinen stressireaktion (PTSD) ja ratkaisemattoman surun.

6. Sallimme itsemme olla haavoittuvaisia turvallisissa olosuhteissa, jotta Korkeampi Voimamme voisi parantaa sisäisen lapsemme särkyneen sydämen.

7. Pyysimme nöyrästi Korkeampaa Voimaamme auttamaan meitä paranemisprosessissa, kun opettelemme puhumaan, luottamaan ja tuntemaan kaikki tunteemme.

8. Laadimme luettelon vahingoittamistamme ihmisistä, sekä niistä, jotka vahingoittivat meitä, ja tulimme halukkaiksi antamaan anteeksi itsellemme rukoillen samalla toisten puolesta.

9. Työskentelimme korjataksemme vahingot ihmissuhteissamme, paitsi silloin kun se altistaisi meidät vaarallisille ihmisille ja tilanteille tai aiheuttaisi vahinkoa muille.

10. Jatkoimme henkilökohtaisen inventaarion tekemistä ja uudelleen vanhemmoimme itseämme ehdottomalla rakkaudella.

11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Korkeampaan Voimaamme, rukoillen tietoa Sen tahdosta meitä kohtaan, samalla kun etsimme selkeyttä, sisäistä rauhaa ja emotionaalista raittiutta.

12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten seurauksena, veimme tätä parantavaa viestiä nöyrästi eteenpäin traumasta yhä kärsiville, ja harjoitimme näitä periaatteita kaikissa ihmissuhteissamme.

VAIHTOEHTO 4

1. Myönsin olevani voimaton lapsuuteeni alkoholistisessa tai toimintahäiriöisessä perheessä.

2. Ymmärsin oppineeni olemaan luottamatta huoltajiini lapsuudessa ja että luottamuksen uudelleen rakentaminen on olennaista toipumiselleni.

3. Tulin halukkaaksi luovuttamaan ajatukseni ja toimintani hengellisten periaatteiden korkeammalle voimalle.

4. Tein tarkkanäköisen tutkiskelun lapsuuteni hylkäämisestä, menetyksistä ja vaurioista, myös sisäisen kriittisen vanhemman äänestä.

5. Uskouduin toiselle, tai toisille luotettaville toipujille lapsuuteni vaurioiden luonteesta.

6. Opin tunnistamaan toimimattoman aikuisen käytökseni (pyykkilistan piirteet) ja vääristyneen ajatteluni, mitkä olivat seurausta lapsuudestani.

7. Työskentelin vapautuakseni toimintahäiriöisestä käyttäytymisestäni apunani korkeampi voimani ja sisäisen rakastavan vanhempani äänen vahvistaminen (uudelleen vanhemmointi) sekä pitämällä yhteyttä toisiin toipujiin.

8. Tunnistin, että toimintahäiriöinen käyttäytymiseni aikuisena on saattanut vahingoittaa toisia.

9. Tein hyvityksiä niille, joita olen aikuisena loukannut, myös sisäiselle lapselleni.

10. Loin päivittäisen rutiinin mikä tukee toipumistani ja pitää minut siihen sitoutuneena.

11. Käytin rukouksen, mietiskelyn tai jonkin muun hengellisen yhteyden voimaa toipumiseni tukemiseksi.

12. Vein sanomaa toipumisesta muille, jotka edelleen kärsivät.

VAIHTOEHTO 5

1. Hyväksymme olevamme voimattomia perheen toimintahäiriön vaikutusten suhteen ja että elämästämme on tullut hallitsematonta.

2. Aloimme uskoa voivamme parantua ja löytää suurempaa selkeyttä.

3. Päätämme harjoittaa itsemme rakastamista ja luottaa voimavaroihin, mitkä ovat nykyisen tietoisuutemme ulkopuolella.

4. Arvioimme rehellisesti elämäämme löytäen totuuden lapsuutemme toimintahäiriöistä ja miten haavoittuminen vaikuttaa meihin aikuisina.

5. Myönnämme itsellemme, toiselle ja jollekin itseämme suuremmalle voimalle lapsuutemme hylkäämisen ja sen vaikutukset meihin aikuiselämässämme.

6. Tulemme valmiiksi käsittelemään ongelmallisia selviytymiskeinojamme.

7. Pyydämme nöyrästi apua paranemisprosessiimme.

8. Luettelemme kaikki henkilöt, joita olemme vahingoittaneet, mukaan lukien nuoremmat itsemme, ja tulimme halukkaiksi tekemään hyvityksiä.

9. Teemme hyvityksiä mahdollisuuksien mukaan, paitsi silloin kun se vahingoittaisi muita tai asettaisi meidät vaaraan.

10. Jatkamme itsetutkiskelua myöntämällä ja korjaamalla asiat kun olemme väärässä, ja kiittämällä itseämme, kun toimimme hyvin.

11. Pyrimme rukouksen tai mietiskelyn avulla parantamaan tietoista yhteyttämme sisäisiin ja ulkoisiin parantumisen lähteisiin, ja harjoittelemme elämistä suuremmasta yhteydessä olevasta tietoisuudesta käsin.

12. Herättyämme hengellisesti uudelleen vanhemmoimalla itseämme näiden askelten avulla, rakastamme itseämme ehdoitta ja viemme tätä parantumisen viestiä muille aikuisille lapsille, jotka yhä kärsivät.

VAIHTOEHTO 6

1. Myönsimme olevamme voimattomia alkoholismin ja toimintahäiriön vaikutusten suhteen – että elämästämme oli tullut hallitsematonta.

2. Päädyimme uskomaan, että itseämme suurempi voima voisi palauttaa eheytemme.

3. Teimme päätöksen luovuttaa tahtomme ja elämämme oman ymmärryksemme mukaisen rakastavan korkeamman voiman huomaan.

4. Teimme läpikotaisen ja rehellisen inventaarion itsestämme.

5. Myönsimme korkeammalle voimallemme, itsellemme ja toiselle ihmiselle meille tapahtuneiden asioiden todellisen luonteen ja miten siitä selviydyimme.

6. Korkeamman voimamme avulla tulimme valmiiksi päästämään irti kaikesta epätarkoituksenmukaisesta käytöksestämme.

7. Pyysimme nöyrästi korkeampaa voimaamme auttamaan meitä päästämään irti tehottomista käyttäytymismalleistamme ja sallimme itsemme surra osana paranemisprosessiamme.

8. Listasimme jokaisen vahingoittamamme henkilön, erityisesti itsemme, ja tulimme halukkaiksi hyvittämään heitä kaikkia.

9. Hyvitimme suoraan näitä ihmisiä aina kun se oli mahdollista, paitsi silloin, kun sen tekeminen vahingoittaisi heitä, itseämme tai muita.

10. Jatkoimme rehellisen henkilökohtaisen inventaarion tekemistä ja kun olimme väärässä, myönsimme sen viipymättä.

11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla parantamaan tietoista yhteyttämme oman ymmärryksemme mukaiseen korkeampaan voimaan, rukoillen vain tietoa sen tahdosta meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena, jatkoimme sisällämme olevan lapsen kunnioittamista; yritimme viedä tätä viestiä muille ja harjoittaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

VAIHTOEHTO 7

1. Myönsimme, että olemme voimattomia muiden ihmisten, sattumanvaraisten tapahtumien ja lapsuudessa oppimiemme tehottomien käyttäytymistapojen suhteen, ja kun unohdamme tämän, elämästämme tulee hallitsematonta.

2. Aloimme ymmärtää, että emme voi pakottaa muutosta tahdonvoimalla. Meidän on irrottauduttava menneestä elämästämme kärsivällisyydellä ja apua saadaksemme käännyttävä niiden puoleen, jotka ovat kulkeneet tätä toipumisen polkua ennen meitä.

3. Teimme päätöksen uskoa tahtomme ja elämämme ennen meitä toipumisen polkua kulkeneiden kollektiivisen viisauden ja voimavarojen huomaan.

4. Tutkimme vilpittömästi ja syvällisesti sisintämme, alkuperheidemme historiaa, jotta voisimme tunnistaa vahvuutemme ja heikkoutemme etsiessämme toimintamalleja siinä, miten olemme suhtautuneet itseemme, ihmisiin ja tilanteisiin.

5. Tutkimme havaintojamme ja jaoimme ne toisen luotettavan henkilön kanssa, huomaten myötätuntoisen kuuntelun parantavan voiman ja oman totuutemme kertomisen vapauttavan voiman.

6. Meistä tuli täysin valmiita tunnistamaan pysyvät vahvuutemme ja päästämään irti henkilökohtaisista puutteistamme. Keskitymme parantumiseen, itsesyytösten ja häpeän poistamiseen ja pyrimme tutustumaan elämämme rajoihin ja vastuisiin.

7. Työskentelimme rehellisesti, nöyrästi ja rohkeasti kehittääksemme vahvuuksiamme ja päästääksemme irti tehottomista käyttäytymistavoistamme, jotka pitivät meidät hengissä lapsuudessamme. Opimme haavoittuvuuden voiman luotettavien ihmisten läheisyydessä ja opimme asettamaan rajamme tullaksemme itsenäisiksi olennoiksi.

8. Pohdimme niitä, jotka ovat vahingoittaneet meitä, ja joita me olemme vahingoittaneet. Tulimme halukkaiksi tutkimaan näitä vaurioita koskevia tunteitamme.

9. Aloitimme ja jatkamme hyvityksen tekemistä nykyiselle ja menneisyyden itsellemme, ja kun olemme valmiita, harkitsemme, onko aiheellista tehdä hyvitystä niille, jotka ovat sisäisen perheemme ulkopuolella.

10. Harjoitimme päivittäistä itsetutkiskelua, jotta voisimme tunnustaa omat onnistumisemme ja jatkamme hyvitysten tekemistä aina tarvittaessa.

11. Aloimme meditoida parantaaksemme tietoista yhteyttämme todellisen minämme kanssa ja etsimään tietoista yhteyttä itsemme ulkopuolelta.

12. Harjoitimme vasta löytämäämme toipumisen elämäntapaa välittämällä sitä eteenpäin niille, jotka olivat halukkaita oppimaan. Ympäröimme itsemme muilla toipuvilla ihmisillä, jotka pitävät etusijalla myötätuntoa itseään ja muita kohtaan.

VAIHTOEHTO 8

1. Myönsimme olevamme voimattomia perheemme toimintahäiriön suhteen ja että elämästämme oli tullut hallitsematonta.

2. Aloimme uskoa, että ACA-ohjelman viisaus ja sen jäsenet voisivat palauttaa tervejärkisyytemme.

3. Teimme päätöksen kulkea toipumisen polkua.

4. Teimme perusteellisen, pelottoman ja rehellisen inventaarion itsestämme ja alkuperheestämme.

5. Myönsimme itsellemme ja toiselle henkilölle menneisyytemme tarkan luonteen.

6. Tulimme täysin valmiiksi tekemään työtä hoivataksemme ja muuttaaksemme itseämme.

7. Muiden tuella ja oman lujan päättäväisyytemme avulla me muutamme kielteisiä puoliamme ja kehitämme myönteisiä.

8. Laadimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä sekä niistä, jotka ovat vahingoittaneet meitä. Sitten tulimme halukkaiksi hyvittämään ja avoimeksi päästämään irti häpeästä ja syytöksistä, joita pidimme yllä itseämme ja toisia kohtaan.

9. Teimme suoria hyvityksiä ja annoimme anteeksi näille ihmisille, kun se oli mahdollista, paitsi kun se vahingoittaisi itseämme tai muita.

10. Jatkoimme henkilökohtaisen inventaarion tekemistä ja kun olimme väärässä, myönsimme sen viipymättä.

11. Pyrimme meditaation avulla parantamaan tietoista yhteyttä korkeimpaan itseemme sekä löytämään eheyttä kaikkiin elämämme osa-alueisiin.

12. Koettuamme heräämisen näiden askelten tuloksena, pyrimme viemään tätä viestiä muille kaltaisillemme ja harjoittamaan näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

Helmikuun 2024 tiedote

1. Vuosittaiseen asiakokoukseen ilmottautuminen on alkanut

Vuosittainen asiakokous eli VAK 2024 pidetään Riihimäellä viikonloppuna 12.-14.4.2024 lomakeskus Lempivaarassa https://www.lempivaara.fi/
Osallistumismaksu on 40 e/viikonloppu tai 10e/päivä. Toimikunta tarjoaa kahvit, muuten omat ruuat. Pelkkään vuosittaiseen asiakokoukseen osallistuminen on maksutonta.

Ilmottautumiset osoitteeseen: sihteeri@acasuomi.fi . Ilmoittautuminen ja maksu 28.3.2024 mennessä. Ilmoitathan myös ruokavaliorajoitteet!

Virallinen vuosittainen asiakokous pidetään lauantaina. Viikonlopun aikana luvassa keskustelutilaisuus VAK-asioista, teemapalavereja ja vapaata yhdessäoloa kuten saunomista ja ulkoilua. Tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin. Haluaisitko ohjata aamu- tai iltaohjelmaa viikonloppuun? Leikkejä, laulua tai vaikkapa 11.askeleen harjoitus meditoiden tms.? Viikonlopun järjestelyporukkaan voi ilmoittautua samaan osoitteeseen. Toivotamme kaikki ACA-laiset lämmöllä mukaan!

Toimikunta lähettää myös asiakokouksen esityslistan osallistujille ennen viikonloppua.

2. VAK2024 ryhmien äänestystulosten lähettäminen!

Aluepalvelutoimikunta on lähettänyt tammikuussa ryhmien tekemät aloitteet ja äänestysohjeet. Ryhmien tulee siis nyt äänestää, mitä aloitteista haluavat käsiteltävän vuosittaisessa asiakokouksessa. (HUOM! Äänestys ei siis koske sitä, toteutetaanko aloitteen sisältö, vaan sitä, otetaanko aloite käsittelyyn) 

Muistutammekin tarkistamaan ryhmänne sähköpostin ja lähettämään äänestystulokset osoitteeseen aluepalvelutoimikunta@acasuomi.fi viimeistään 30.3.2024.


3. Kirjallisuusuutisia
Suomenkielinen Iso punainen kirja on tilattavissa e-kirjana! Tilauksen voi tehdä osoitteesta

The Laundry Lists Workbookia voi nyt tilata edullisesti Suomesta 9e/kpl. Tilaukset kirjavastaava@acasuomi.fi4.
ACA ABC (Annual Business Conference) eli kansainvälisen ACA-yhteisön vuosittainen asiakokous 18.-19.5.2024

ACA ABC:ssä käsitellään ryhmiltä tulleita aloitteita. Rekisteröityneet ACA-ryhmät ja ACA:n palveluelimet voivat äänestää ACA:n Maailmanpalveluun tulleista aloitteista 15.4.2024 saakka. Ohjeet äänestykseen ja linkki aloitteisiin sekä äänestyslomakkeelle löytyy alla olevasta linkistä otsikolla “2024 ACA Ballot”.
https://acawso.org/bpc/

WSO järjestää kaksi englanninkielistä keskustelutilaisuutta, joissa esityksiä tehneet ryhmät kertovat esitystensä taustoista ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Tilaisuudet ovat 11.2. klo 17 ja 18.2. klo 04.

5. Uutisia ACA:n Maailmanpalvelulta

Tammikuussa oli ACA:n 46. syntymäpäivä. WSO pyytää sen kunniaksi kaikilta jäseniltä, ryhmiltä ja palveluelimiltä seitsemännen perinteen lahjoituksia. Aluepalvelutoimikunta lähetti WSO:lle 200 euroa. Seitsemännen perinteen lahjoitusten avulla mahdollistetaan mm. ACA:n kirjallisuuden kääntäminen ja julkaiseminen eri kielillä. ACA:n kirjoista onkin tulossa käännöksiä 31 kielelle! Lisäksi on tekeillä kaksi tai kolme uutta englanninkielistä ACA-kirjaa.

ACA:n Maailmanpalvelu etsii lisää ihmisiä erilaisiin palvelutehtäviin. Henkilöitä joiden äidinkieli ei ole englanti etsitään uuden kirjallisuuden koelukijoiksi. Lisää tietoa ACA:n uutislehtisestä The Traveler, jonka voi tilata omaan tai ryhmän sähköpostiin osoitteessa: 

https://mailchi.mp/acawso.org/the-traveler-february-1662669?e=eb5a7db93b

ACA:n Maailmanpalvelun uutisia voi seurata nyt myös Facebookissa 

https://www.facebook.com/acaworldservice

6. Suomen uudet ACA ryhmät 

Suomeen on perustettu uusia ACA-ryhmiä; Porvooseen (Rajoja ja Rakkautta -ryhmä), Helsinkiin (Strengthening My Recovery -group) ja Tampereelle (ACA Toivon Askel ja ACA Pyynikki).

Toivomme tsemppiä ja kaikkea parasta juuri perustetuille ryhmille! 

7. YLE etsii alkoholistisessa perheessä kasvanutta 15-18 vuotiasta nuorta haastatteluun  

Aluepalvelutoimikunnan sähköpostiin on tullut viesti Yle Mix -ohjelman toimittajalta, joka etsii haastateltavaa videolle. Jos tiedät jonkun jota kiinnostaa olla haastateltavana, voit olla yhteydessä aluepalvelutoimikunta@acasuomi.fi  

8. Seuraava aluepalvelutoimikunnan kokous 

Pidetään 17.3.2024 su klo 10-11.30. Tämän jälkeen hallituksen kokous. 

Tervetuloa mukaan! Paikalle voi tulla kuuntelemaan ja kertomaan oman ryhmän kuulumisia ja sanomansaattamiseen liittyviä asioita. Linkin kokoukseen saa osoitteesta sihteeri@acasuomi.fi viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

Linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA2NGJjNGEtMjMzYS00ZGM5LWI5ZjEtYjQ4NzJlYTA1NDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1c7b5b9-5b80-4f32-ae58-83cfb4c23f8c%22%2c%22Oid%22%3a%221fddea3e-0e42-47b8-b719-a50fe653c251%22%7d