SUOMEN ACA VUOSITTAINEN  ASIAKOKOUS 2022

SUOMEN ACA VUOSITTAINEN ASIAKOKOUS 2022

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

2.1 kokouksen puheenjohtaja
2.2 kokouksen sihteeri
2.3 ääntenlaskijoiden valinta
2.4 pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4. Toimikunnan katsaus työskentelystään kaudella 2021-2022

5. AAL Keskuspalveluyhdistys ry:n talouskatsaus kaudesta 2021-2022 ja  vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle

6. Toimikunnan kokoonpano ja uusien jäsenten valinta

7. Aloitteet vuosikokoukselle 2022

Aloite 1: Hybridikokoukset

Aloite 2:  VAK-pöytäkirjojen saatavuus  (vanhojen ja tulevien)

Aloite 3: Suomen ACA:n juliste

8. Vuosittainen asiakokous 2023 – paikka- ja ajankohtaehdotukset

9. Muut asiat
Suomen edustaja maailmanpalvelun ABC-kokoukseen huhtikuussa 2022.

10. Kokouksen päättäminen