Ryhmätiedote maaliskuu 2021

Ryhmätiedote maaliskuu 2021

Maaliskuun ryhmätiedote on tässä nettisivulla kokeilumielessä.

VAK-kokouksessa mietitään onko hyvä myös jatkossa julkaista tiedote myös tällä sivustolla.

Kaikilla ryhmillä ei ole nettisivuilla yhteystietoja. On tullut kyselyitä asiasta. Ryhmät voisivat tarkistaa että yhteystiedot ovat kunnossa, ja että kokoontumisajat ja -paikat pitävät paikkansa, ettei vaikkapa tulokas tule paikalle turhaan.

Vuonna 2020 jouduimme maaliskuussa siirtämään vuosittaisen asiakokouksemme (VAK) viime tingassa nettiin Koronatilanteen takia. Kokouksen osallistujamäärä jäi pieneksi. Toimikunta on toiminut koko vuoden 2020 poikkeusolosuhteissa, pienillä resursseilla. Äänikirjaprojekti on päätetty siirtää toimikunnan kokouksessa seuraavaan VAK kokoukseen käsiteltäväksi, koska toimikunnan resurssit eivät ole riittäneet projektin hoitamiseen. Myös kansainväliset asiat ovat toimikunnan resurssipulan takia jääneet vähäiselle huomiolle. 

Toimikunta kaipaa lisävoimia. Avoimeksi seuraavassa VAKissa tulee ainakin kansainvälisten asioiden vastaavan ja Perhosen toimittajan palvelutehtävä. 

Seuraava VAK on suunniteltu pidettäväksi etäkokouksena 20–21.3.2021. 

Toivomme, että jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan palveluedustajan, joka edustaa ryhmää kokouksessa, ja että etsitte ryhmäomatunnon ääntä kokouksessa käsiteltäviin asioihin etukäteen ryhmienne asiakokouksissa.

Vuosittaiseen asiakokoukseen voivat osallistua kaikki ACA:n jäsenet, mutta äänioikeus (päätöksenteko-oikeus) on vain ryhmien palveluedustajilla ja toimikunnan jäsenillä. 

Kaikkien osallistujien tulee ilmoittautua 13.3.2021 mennessä osoitteeseen aal(at)aal.fi , jonka jälkeen kaikille ilmoittautuneille lähetetään linkki kokoukseen.

Aloitteisiin tuli yhteensä yhdeksältä ryhmältä vastaukset. Ne jakautuivat seuraavalla tavalla.

Ryhmien vastaukset aloitteisiin:

Aloite 1 Online-kokousten järjestämisen tukeminen: 

 7 kyllä, 1 ei, 1 eos

Aloite 2 Toimikunta muodostaa ja ilmaisee kantansa velvollisuuteensa perustella ratkaisunsa ACAn jäsenille/ryhmille: 

 4 kyllä, 4 ei, 1 eos

Aloite 3 Toimikunnan säännölliset kokoukset kaikille avoimiksi: 

 4 kyllä, 4 ei, 1 eos

Aloite 4 Toimikunnan kuukausikokousten pöytäkirjat esille aal.fi-sivustolle:

 6 kyllä, 2 ei, 1 eos

Aloite 5 AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n taloustiedoista ja rahaliikenteestä tiedottaminen:

 6 kyllä, 2 ei, 1 eos

Aloitteet 1, 4 ja 5 tulevat VAK-kokouksessa käsiteltäviksi.

Lisäksi käydään läpi kuluneen kauden toimintakertomus ja talousasiat sekä valitaan uudet toimikunnan jäsenet. 

Toimikunta on laittanut nettisivulle www.aal.fi ryhmien turvallisuusohjeet häiriökäyttäytymisestä. Samat ohjeet löytyvät WSO:n sivuilta. 

Kirjallisuustilanne:

Lisätietoja sivulla: Tilaa kirjallisuutta | ACA Suomi  

Suomenkielisen Ison Punaisen Kirjan tilaus etenee. Nyt kirjatilaus on saatu eteenpäin ja toiveissa on, että Isoa Punaista kirjaa saataisiin taas myyntiin alkuvuoden aikana. Asiassa on ollut viivytyksiä, mutta nyt ihan lähiaikoina olemme saaneet hyvän tarjouksen, jossa tilaamme kirjat yhdessä Tanskan ACA:n kanssa. Päivitämme tilannetta ACA Suomen sivuille sitä mukaan kuin tietoa kirjatilauksen etenemisestä saadaan. 

Kirjavarastolla on runsaasti Keltaista ACA työkirjaa, Tulokaskansioita, Englanninkielistä Isoa Punaista Kirjaa (BRB), englanninkielistä Strengthening My Recovery-meditaatiokirjaa sekä englanninkielistä The Laundry Lists wookbookia.

Uutta tulevaa kirjallisuutta WSO:lla: https://acawso.org/literature-in-production/

Toimikunta ehdottaa, että ryhmät voisivat harkita keltaisen työkirjan lahjoittamista kirjastoille. 

AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n rahatilanne on vakaa. Toimikunta on valmistellut uuden kirjaerän tilausta ja kirjoja on tilattu 1000 kpl. Lisäksi rahaa on budjetoitu esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitoon, verkkosivujen ylläpitämiseen sekä maaliskuisen VAK:in verkkokokouksen järjestelyihin. Viime vuoden tilimateriaalit ovat tilitoimistolla käsiteltävänä ja kirjanpito valmistuu pian. Ennen vuosikokousta tehdään vielä virallinen toiminnantarkastus. 

Tulossa olevia kansainvälisiä kokoontumisia: ABC/AWS 2021 Online Annual Business Conference – Saturday, April 24th and Sunday, April 25th

ACA World Convention – Saturday, May 1st and Sunday, May 2nd

Terveisin Suomen ACA toimikunta

Sanna, Virpi, Kati, Daniel ja Päivi