hUHTIKUUN RYHMÄTIEDOTE

Ryhmätiedote huhtikuu 2021

Vuoden 2021 VAK pidettiin verkkokokouksena 20-21.3.2021.
Kokoukseen osallistui 4 toimikunnan jäsentä, 5 palveluedustajaa ja 3 ACA:n jäsentä.
Kokouksessa valittiin uudet toimikunnan jäsenet.
Uutena toimikuntaan tulivat mukaan Markku Joensuusta ja Saara Helsingistä.
Kati Jyväskylästä sekä Daniel Helsingistä luopuivat toimikunnan palvelutehtävistä.
Virpi ja Sanna Oulusta sekä Päivi Suomussalmelta ovat luvanneet jatkaa.
Virpi jatkaa kirjallisuusvastaavana, Saara aloittaa kv-asioiden vastaavana ja Perhosen toimittajana, Markku aloittaa webmasterina ja tiedottajana, Päivi jatkaa sihteerinä, Sanna jatkaa rahastonhoitajana ja toimii puheenjohtajana alkuvuoden, jonka jälkeenpuheenjohtajuus siirtyy Markulle.
AAL Keskuspalveluyhdistys ry:n talouskatsaus käytiin läpi kaudesta 2020–2021 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Yhdistyksen talouden todettiin olevan hyvin hoidettu.Rahastonhoitaja kävi läpi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja selitti miten vuosi 2020 erosi
vuodesta 2019. Rahastonhoitaja esitti ja luki läpi toiminnantarkastajan lausunnon.

Kirjanpitoraportti esiteltiin:

 • Ryhmätukituotot ovat pienentyneet aiemmasta vuodesta.
 • Tapahtumatuotot ovat vähentyneet koska kesäleiri on siirtynyt ryhmien
  järjestettäväksi.
 • Tapahtumamenoja ollut vähemmän, koska emme voineet järjestää VAK-kokousta
  Liminganlahdella eikä toimikunta järjestä enää kesäleiriä.
 • Yhdistys lainasi rahaa Oulun 30-vuotisjuhlia varten, että saatiin turvattua järjestäjien
  anonymiteetin säilyminen. Rahat on maksettu takaisin.
 • Muut menot sisältävät: webbisivujen kulut, tilitoimiston palvelut, toiminnantarkastus,
  toimistokulut (musteen ostot tms), lahjoitus ACA Euroopan komitealle WSO:n kautta
  (500e).
  IPK-kirjatilaus etenee, vuoden 2021 Tilinpäätökseen tulevat sen osalta näkyviin:
 • Royalty-maksu IPK:n tilauksesta, joka on mennyt WSO:lle
 • varsinainen kirjapainon lasku.
 • Kirjavaraston mahdollinen järjestely
  Aloitteet 1, 4 ja 5 tulivat VAK-kokouksessa käsiteltäviksi.
  Aloite 1: Suorien linkkien laittaminen ACA Suomen nettisivuille.
  Päätös:Hyväksyttiin suorat linkit nettisivuille, mutta jokainen ryhmä on autonominen
  ja voi itse päättää asiasta.
  Puheenvuorokierros miten linkit toteutetaan:

Toimikunnalle annettiin valtuudet tukea online-kokouksia parhaaksi katsomallaan tavalla.
Aloite 4:Toimikunnan kuukausikokousten pöytäkirjat esille aal.fi –sivustolle
Päätös: Aloite ei mennyt läpi.

Aloite 5: AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n taloustiedoista ja rahaliikenteestä tiedottaminen

 1. Laitetaanko tilinpäätös nettisivulle? Ei kannatettu
 2. Tiedotetaanko ajankohtaista tietoa säännöllisesti budjetista? Kannatettiin
  Palveluedustajat tiedustelivat onko vuoden 2020 tilinpäätöstä mahdollista saada kirjallisena
  esiteltäväksi ryhmille.
  Päätettiin lähettää tilinpäätös kokoukseen osallistuneille.
  Päätettiin myöhemmin seuraavissa kokouksissa käsitellä asiaa kenelle ja millä tavoin
  asiaa voisi jakaa.
  Kokouksessa oli käytössä Zoom, jota pidettiinkin toimivana tähän tarkoitukseen.
  Puheenvuorot sujuivat hyvin pyydetyillä puheenvuoroilla ja kaikki pitivät kamerat päällä
  puhuessaan, joten pääsimme hieman tutustumaankin toisiimme. Sovimme, että seuraavina
  vuosina tarjoamme mahdollisuuden osallistua etänä kokoukseen niille, jotka eivät pääse
  paikalle.
  AAL Keskuspalveluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2021 Zoomissa
  Jäsenten eroilmoitukset: Katille Jyväskylästä myönnettiin ero yhdistyksen hallituksesta.

  AAL Keskuspalveluyhdistys Ry:n hallituksen jäsenet kaudella 2021-2022:
  Puheenjohtaja Markku, rahastonhoitaja Sanna, sihteeri Päivi sekä
  varapuheenjohtaja Virpi.
  Valtuutettiin rahastonhoitaja maksamaan tilitoimiston lasku kirjanpidosta.
  Valtuutettiin rahastonhoitaja maksamaan webbisivujen laskut.
  Valtuutettiin rahastonhoitaja maksamaan Isojen punaisten kirjojen tilausta varten ACA
  WSO:lle lisenssimaksu ja kirjojen painatuksesta lasku Pajolle.(kirjapaino)
  Käytiin läpi läpi kuluneen kauden toimintakertomus ja talousasiat.

Kirjallisuustilanne:
Lisätietoja sivulla: Tilaa kirjallisuutta | ACA Suomi
Suomenkielisen Ison Punaisen Kirjan tilaus etenee.
Isoja punaisia kirjoja on tilattu lisää 1000kpl, ja ne ovat jo painettu.
Tällä hetkellä kirjat ovat sitomossa, mutta asiassa on viivästystä johtuen koronatilanteesta Virossa. Toivon mukaan saamme kirjoja huhtikuun aikana.

Kirjavarastolla on runsaasti Keltaista ACA työkirjaa, Tulokaskansioita, Englanninkielistä Isoa Punaista Kirjaa (BRB), englanninkielistä Strengthening My Recovery-meditaatiokirjaa sekä englanninkielistä The Laundry Lists wookbookia. Uutta tulevaa kirjallisuutta WSO:lla: https://acawso.org/literature-in-production/

Tulossa olevia kansainvälisiä kokoontumisia: ABC/AWS 2021 Online
Annual Business Conference – Saturday, April 24th and Sunday, April 25th ACA World Convention – Saturday, May 1st and Sunday, May 2nd
Jokainen jäsen on tervetullut osallistumaan. Rekisteröityminen WSO: n sivujen kautta https://www.acaworldconvention.org/

Terveisin Suomen ACA toimikunta,
Sanna, Virpi, Päivi, Markku ja Saara