ACA

ACA (Alkoholistien aikuiset lapset) on maailmanlaajuinen vertaistukitoiminnan ohjelma, joka perustuu 12 askeleeseen ja 12 perinteeseen. Ohjelma on tarkoitettu miehille ja naisille, jotka kasvoivat alkoholistisissa tai muulla tavoin toimimattomissa perheissä ja jotka haluavat tervehtyä ja tiedostaa itselleen tuhoisat käyttäytymismallinsa jakamalla keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa. Toiminnan periaatteita ovat vapaaehtoisuus, nimettömyys ja luottamuksellisuus.

ACA:n ainoa tarkoitus on alkoholistien aikuisten lasten auttaminen ja toipumisen tielle löytämisen tukeminen ja ohjaaminen. Se tapahtuu vertaistukea antavien ACA -ryhmien ja ACA -kirjallisuuden avulla.

ACA ei halua syyttää ketään vaan pikemminkin ymmärtää alkoholismin luonne perheen sairautena ja täten vapautua kasvamaan ja ottamaan vastuu elämästä. Ryhmissä jäsenet jakavat kokemuksensa elämästä alkoholismin tai muun toimintahäiriön vaikutuspiirissä. ACA -ryhmät ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia (poislukien esim. nimenomaan naisille sunnatut ryhmät). Päätarkoituksenamme on toipua itsetuntemuksen avulla ja auttaa muita alkoholistien aikuisia lapsia irrottautumaan menneisyyden tuskasta ja saamaan toivoa huomispäivää varten elämällä tätä päivää.

ACA on omavarainen toimien omien vapaaehtoisten avustusten ja kirjallisuuden myynnin varassa. ACA ei ole sitoutunut mihinkään kirkkokuntaan, uskontoon, poliittiseen ryhmittymään, järjestöön tai yhteiskunnalliseen laitokseen.

ACA (Adult Children of Alcoholics) on ACA:n yhdysvaltalainen kattojärjestö, joka on saanut alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1978. AAL Keskuspalveluyhdistys ry on Suomen ACA -ryhmien rekisteröity yhdistys.